leren duik click groot

 

... met de wet van Boyle-Mariotte

Wanneer wij berekeningen moeten maken met luchthoeveelheden, dan zetten wij deze hoeveelheden steeds om naar "barliter". Op deze manier kun je een hoeveelheid steeds terug omrekenen bij verschillende drukken.

Luchthoeveelheid in een duikfles

Stel dat wij een duikfles hebben met een inhoud van 15 liter. Wanneer wij deze fles vullen met lucht, dan stoppen wij hier wel meer dan 15 "gewone" liters lucht in. Dat komt omdat wij lucht blijven toevoegen aan de fles. Een gas is immers samendrukbaar. Zo kunnen wij een fles steeds vullen tot een druk van 200 bar. Dat betekent een druk die 200 keer groter is dan de normale luchtdruk van 1 bar.

De hoeveelheid lucht in de fles bedraagt dan:

200 bar x 15 l = 3.000 barl

Luchtverbruik onder water

Wanneer wij duiken, verhoogt onze omgevingsdruk. Wanneer wij bijvoorbeeld op -30 m duiken, dan zitten wij met een absolute druk van 4 bar in plaats van 1 bar boven water. Uit Boyle-Mariotte leren wij dat p x V een constante is. Een gemiddelde mens verbruikt boven water 20 liter lucht per minuut of vermits wij op 1 bar zitten, 20 barliter per minuur.. Wanneer wij op - 30 m zitten dan moeten wij om 20 liter lucht te vormen lucht inademen onder een druk van 4 bar. Wij verbruiken dan 20 l x 4 bar = 80 barl per minuut. Bijgevolg zullen wij steeds meer verbruiken des te dieper wij duiken.

De grootte van je trimvest

Als we in het water afdalen verhoogt de absolute druk. Elke samendrukbare lucht-of gasholte in ons lichaam of in ons materiaal wordt samengedrukt. Hierdoor verkleint ons volume. Het gevolg is dat wij steeds meer naar beneden getrokken worden omdat de opwaartse stuwkracht (wet van Archimedes) kleiner wordt.

Met een trimvest kunnen wij dit oplossen. Wij vergroten eigenlijk ons volume door onze vest op te blazen. Stel nu dat wij onze vest opblazen met 6 liter lucht op een diepte van - 20 m (dus eigenlijk met 6 l x 3 bar = 18 barl) om te kunnen zweven. Wanneer wij dan verder zakken naar - 30 m, dan verkleint het volume van mijn trimvest. Via de wet van Boyle-Mariotte weten wij dat p1 x V1 = p2 x V2.

In dit geval geeft dit: 6 l x 3 bar = ? l x 4 bar.

Als wij deze vergelijking oplossen vinden we:

6 l x 3 bar / 4 bar = 4,5 l.

Het volume van onze trimvest is dus gevoelig afgenomen en wij moeten er terug 1,5 l bijpompen (of 1,5 l x 4 bar = 6 barl) om te kunnen zweven.

Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster