leren duik click groot

 

Invloed van temperatuur op gassen

Wanneer wij bij fysica spreken over temperaturen, dan gebruiken wij steeds de Kelvinschaal (K) en niet de Celsiusschaal (°C). Ook de temperatuur is van belang wanneer wij spreken over druk. Bij een grotere temperatuur beginnen de moleculen in een gas heviger te trillen waardoor het aantal onderlinge botsingen toeneemt en het gas gaat uitzetten. Indien het gas in een vat zit, dan kan het niet uitzetten maar de druk zal toenemen. Wanneer de temperatuur terug afneemt, dan zal het gas in volume afnemen of de druk verminderen.

De wet van Gay-Lussac WET VAN GAY-LUSSAC

Bij constant volume is de druk van een hoeveelheid gas recht evenredig met zijn temperatuur in Kelvin

p / T = constante

Bij constante druk is het volume van een hoeveelheid gas recht evenredig met zijn temperatuur in Kelvin.

V / T = constante

Uit de twee voorgaande wetten kunnen wij één samengestelde wet afleiden.
Het is vooral deze wet die wij in de praktijk zullen gebruiken:

SAMENGESTELDE GASWET

Uit de wet van Boyle-Mariotte en de wet van Gay-Lussac kunnen wij één formule afleiden.
Druk maal volume gedeeld door de temperatuur is een constante.

(p x V) / T = constante

HELP!!! Weer zo'n kl... formule. Wat wil dit nu weer zeggen?

Met deze wet kunnen wij heel wat problemen in de duiksport oplossen.
Steeds wanneer wij met een probleem zitten met een gewijzigde situatie (andere druk, ander volume, andere temperatuur) dan kunnen wij die tweede situatie steeds vergelijken met de beginsituatie. Omdat p x V / T een zelfde getal moet geven in beide gevallen (een constante dus), kunnen wij de twee situaties gelijkstellen:

(p1 x V1) / T1 = (p2 x V2) / T2

Toepassingen

  • De hoeveelheid lucht in een fles vermindert als we met deze fles van het warme vulstation overgaan naar een bitterkoude Oosterschelde.
  • Oefeningen
Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster