leren duik click groot

 

In het luchtledige legt het licht een rechtlijnige weg af, maar bij een overgang van het éné milieu naar het andere kan het licht soms afbuigen. Zo zal het licht "breken" bij de overgang van lucht naar water en omgekeerd. Een geleerde genaamd Snellius heeft dit verschijnsel onderzocht en kwam tot de vaststelling dat je kunt berekenen hoe een lichtstraal juist zal afbuigen bij een dergelijke overgang. Hiervoor moet je alleen de brekingsindex kennen van het milieu tegenover het luchtledige.

"Sorry, maar ik kan WEER niet volgen."

Wanneer je een lichtstraal laat vertrekken in het luchtledige en ze dan laat overgaan naar een ander milieu, dan zal deze straal steeds op dezelfde wijze afbuigen. De mate van afbuiging zit vervat in de absolute brekingsindex. Zo zal de straal minder afbuigen bij de overgang naar lucht dan wanneer zij overgaat naat water. Lucht en water hebben dus een verschillende brekinsindex. De brekingsindex wordt bepaald na het uitvoeren van verschillende proeven. Dit proeven moeten wij gelukkig niet meer uitvoeren. Hieronder vindt je de belangrijkste brekingsindexen:

 

Milieu   Absolute brekingsindex
 Lucht  n = 1
 Water  n = 1,33 of 4/3

Zodra de brekingsindex van een bepaald milieu gekend is, kan hij gebruikt worden voor de formule in de wet van Snellius.

De wet van Snellius

n1 x sin i = n2 x sin rn

is de absolute brekingsindex tegenover het luchtledige met

  • i = de invalshoek
  • r = de resulterende hoek (brekingshoek)
  • en sin = afkorting van ’sinus van een hoek’

Voor de overgang van lucht naar water geldt dus dat:

sin i = 1,33 sin r of sin i = 4/3 sin r

Oefening

Als een lichtstraal door de lucht gaat in het water invalt met een hoek van 30 ° tegenover de loodrechte op het wateroppervlak (dit is de invalshoek), dan moet je berekenen met wat voor een hoek deze lichtstraal in het water zal verdergaan (dus de brekingshoek).

Je kent dus de invalshoek: i = 30 °

Je vult nu gewoon de formule in:

1 x sin (30 °) = 1,33 x sin (x °)

Ga naar boven
Stuur een bericht naar de CVD Webmaster